Post
ชุมชนบ้านทับคริสต์ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดนิทรรศการฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 7

November 22, 2023

ชุมชนบ้านทับคริสต์ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานมีการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น